Saaremaa Turism SA - Saaremaa Toidufestivali korraldaja
MENÜÜ

KORRALDAJA

Saaremaa Toidufestivali korraldaja on SA Saaremaa Turism ja MTÜ Saaremaa Toidufestival. MTÜ on algatatud eesmärgiga korraldada ja arendada Saaremaa Toidufestivali.

SA Saaremaa Turism on turismivaldkonna üks organisatsioonidest Saare maakonnas, mis on loodud ettevõtjate algatusel. 1995. aastal sai ettevõtjate poolt esmalt loodud Saare maakonna turismi- ja puhkemajanduse ühendus, mille järeltulijaks astast 1998 on SA Saaremaa Turism.

Organisatsioon koondab tugevaid ja pika kogemusega turismitegijaid erinevatest valdkondadest (reisikorraldus, majutus, transport, vaatamisväärsused jne).

Koostööd tehakse kõigi teiste maakonna ettevõtete, omavalitsuste, erinevate organisatsioonidega.

Tegeletakse väga mitmete tegevustega: messidel osalemine ja korraldamine nii Eestis kui väljapool, trükiste väljaandmine, ürituskorraldus, erinevad turundustegevused Saare maakonna ettevõtjate hüvanguks jpm.

Organisatsiooni tegemistest leiab infot kodulehel Saaremaa Toidufestival ja Facebookis Saaremaa Toidufestival ning Saaremaa Turism ja Instagramis.

Igapäevaselt on organisatsiooni tegemistega seotud

ANGLA TUULIKUMÄGI MTÜ
Angla Tuulikumägi ja Pärandkultuurikeskus

ARENSBURGI REISID OÜ
Reisibüroo
Arno Külaliskorterid

ASA SPA OÜ
ASA Spa Hotell

SAAREMAA VIIKINGID OÜ
Asva viikingite küla ja seikluspark

BALTRING REISIBÜROO OÜ 
Reisikorraldaja

JOHAN GTJ AS 
Johan Spa Hotell
Ö Seaside Suites
Kapteni Kõrts
Hotell Meri

KAALI KÜLASTUSKESKUS MTÜ
Kaali Külastuskeskus, hotell, meteoriitika- ja paekivimuuseum
Kaali Trahter
Panga Pank

KG PARTNERS OÜ
Saaremaa Veski
NABA baar&köök

PIDULA WAKEPARK OÜ

REISIBÜROO MERE OÜ
Reisibüroo

SAARE HOTELL AS
Hotell Saaremaa Thalasso Spa

SAARE TENNISEKESKUS OÜ
Kuressaare Tennisekeskus

SAAREMAA REISIBÜROO OÜ
Reisibüroo

SAARTE SAHVER OÜ
Saarte Sahver

 S.RANTANEN OÜ
Reisibüroo
Tuule Villa Apartemendid

 STAADIONI HOTELL OÜ
Staadioni Hotell

TAIPAN OÜ
Giiditeenused
Koolitused

TARVISE TURISM OÜ
Jurna Turismitalu

TULIK INVEST OÜ
WOW Elamuskeskus

 

Suuremad projektid:

MTÜ Saaremaa Toidufestival LEADER projekt: Saaremaa Toidufestivali kodulehe atraktiivsue ja kompaktsuse arendamine

Projekti eesmärk: Saaremaa Toidufestivali kodulehe külastajate toetamine valikute tegemisel atraktiivse, inforamatiivse ning lihtsalt ja selgelt toimuva  kodulehe kaudu.

Projekti tegevused:

Projekti tulemina arendatakse koduleht, mis on ühenduslüli potentsiaalse festivali külastaja, festivali koostööpartnerite ja festivali korraldajate vahel ning käsitleb märksõnu:

 

LEADER ühisrojekt: Saaremaa Toidufestivali turundustegevuste mitmekesistamine

Projekti partner: Saare Arenduskeskus

Projekti eesmärkideks:

Projekti tegevused:

Projekti tulem:

LEADER ühisprojekt „Rändaja teekonnad“ trükise, internetiversiooni ja mobiilirakendusena

Projekti partner: MTÜ Vaba

Projekti eesmärkideks:

Tegevussuunad:

Projekti eeldatav tulem:

Kaalukamad projektid:

SA oli 2011. aastal Eesti Tuglase Seltsi koostööpartneriks Helsingi Mardilaada kaaskorraldajana, kus aasta teemaregioonideks olid „Saaremaa ja Hiiumaa“. See oli ühtlasi suur au ja kohustus. Projekti rahastati lisaks omavahenditele: Saarte Koostöökogu – LEADER programmist, Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi poolt, Kuressaare Linnavalitsuse ja Leisi valla toel. Kuni tänaseni on 2011 toimunud Mardilaat Helsingis suurima külastajatearvugakogu toimumisajaloo.

2009 aastal sai toetuse Saaremaa Turismi koostatud turismiturundusprojekt aastateks 2009-2012 „Rändaja teekonnad Saaremaal ja Hiiumaal“. Projekti rahastus: EAS´i turismiturunduse meetmest avalikule ja kolmandale sektorile, mida kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

SA liikmed kogunevad vähemalt kord kuus maakonna, Eesti ja maailma turismimajanduse arengute analüüsimiseks, järelduste tegemiseks ning oluliste küsimuste lahendamiseks. Ülioluline on, et kõigi SA tegevuste kaudu on suudetud olla organisatsioonina kasulikud kõigile turismiga seotud firmadele ja kogu Saare maakonnale. Sihtasutuse mainet kujundatakse eelkõige läbi tegevuste ühtlaselt kõrge kvaliteedi, mis saavutatakse läbi kompetentside, kogemuste, ühistegevuste ja põhjalike arutelude. Seda toetab SA töö põhimõte, et keegi ei pea tegema sinu eest midagi ära, igaühel on võimalus ise kaasa lüüa SA tegemistes ja selle kaudu panustada nii enda kui ka kõigi ühiste eesmärkide elluviimisse.

Sihtasutus ootab oma ridadesse tegusaid, loovaid ja edasipüüdlikke ettevõtjaid, kes soovivad sõna sekka öelda ja käed külge panna ühistegevustele, mis toetavad eeltoodud eesmärke ja tegevusi.